O nama

Hartefakt podstiče stvaranje slobodnog demokratskog društva i utiče na razvoj kulturnog dijaloga i slobodne umetničke forme. Prisutni smo od 2009. godine na kulturno-umetničkoj i društveno-političkoj sceni Balkana.

Hartefakt podržava, podstiče i zalaže se za:
– savremeno i angažovano kulturno i umetničko stvaralaštvo,
– stvaranje novih generacija progresivnih ljudi,
– kreiranje regionalnog kulturnog prostora koji se odgovorno odnosi prema prošlosti i gradi sigurnu budućnost.

Hartefakt svoja delovanja razvija u okviru tri centra:

Hartefakt produkcija (HFP),
Hartefakt fondacija (HFF) i
Hartefakt institut (HFI)
Od nedavno su pokrenute i specijalne inicijative – REMARKER.MEDIA i NEW.

Dosad je kroz naše programe prošlo preko 1000 ljudi.
Organizovali smo preko 200 razmena umetnika i stvaralaca u regionu.
Podržano je preko 150 programa zahvaljujući radu Hartefakt fondacije.
Producirali smo više od 100 umetničkih programa u pozorišnoj, digitalnoj i vizuelnoj umetnosti.
Objavili smo preko 30 savremenih drama.

Uz saradnju sa donatorima, ali i drugim organizacijama, udruženjima umetnika i pojedincima nastavićemo da, putem umetnosti, gradimo jake temelje zdravog društva gde kreativni umetnički izražaj može nesmetano da radi i stvara.

Hartefakt Fondacija doprinosi izgradnji demokratskog i odgovornog društva. Putem projekata utičemo na osnaživanje civilnog sektora i razvijanje filantropske prakse i kulture davanja.

Kroz aktivnosti Haretfakt Fondacije podržavamo razvoj kritičkog mišljenja, promovišemo ljudska prava, toleranciju i jednakosti, zalažemo se za zaštitu prava manjina, interkulturnog dijaloga i regionalne saradnje.

Delujemo kroz:

Saradnju sa drugim organizacijama i udruženjima
Program malih grantova,
Podršku organizacijama i inicijativama na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova,
Razvoj inovativnih filantropskih praksi.

Za više informacija, pišite na grants@heartefact.org.

Aktivnosti Hartefakt produkcije usmerene su na društveno-politički angažovano pozorište i vizuelnu umetnost. U okviru svojih programa povezujemo raznolike regionalne umetničke izraze i utičemo na kreiranje jedinstvenog kulturnog prostora.

U okviru delovanja centra Hartefakt produkcija (HFP), kreiramo →

– nove modele produkcije,
– regionalne saradnje i edukacije,
– prostor za umetničko komuniciranje na osetljive društvene teme,
– podršku za umetnike i umetnice koji poseduju znanje i želju da kritički promišljaju društvo koje ih okružuje.

Rad mladih umetnika i umetnica dodatno afirmišemo i dodelom godišnjeg priznanja za najbolji savremeni angažovani dramski tekst.

Pozorišne predstave kao što su Hipermnezija, Izopačeni, Radnici umiru pevajući, Glad, Prst, Mali mi je ovaj grob i Grobnica za Borisa Davidoviča, osvojile su brojne nagrade na domaćim i međunarodnim festivalima, dok je izložba Bogujevci/vizuelna istorija postavila nove okvire i prakse kada je reč o kulturi sećanja i metodama suočavanja sa prošlošću na Balkanu.

Zahvaljujući aktivnostima Hartefakt produkcije, Hartefakt organizacija je međunarodno prepoznata kao nosilac savremenih umetničkih izraza.

Aktivnosti centra Hartefakt Institut usmerena su na stvaranje odgovornog društva izgradnjom kulture sećanja, promovisanjem ljudskih prava, upotrebom umetnosti kao instrumenta pozitivne društvene promene i razvojem društvenog aktivizma putem

Kroz svoje projekte negujemo i podstičemo:

Istraživački rad, Kreiranje inovativnih metoda delovanja, Razvoj programa regionalne i evropske saradnje i razmene između pojedinaca, organizacija i javnih institucija.
Od 2009. godine HF Institut je kreirao programe kao što su: “Re-connection”, program uspostavljanja društvnog dijaloga između Srbije i Kosova, “Intruders”, platforma koja istražuje i beleži istoriju LGBTQ, “European Task Force”, program namenjen uključivanju građana u formulisanje javnih politika, “Wakeup”, multimedijalno kreativno nadmetanje sa ciljem buđenja empatije kada je u pitanju izbeglička kriza.