Kako aplicirati

KAKO DA APLICIRATE?

U okviru Fondacije, Hartefakt podržava lokalne aktere, organizacije i inicijative sa ciljem podsticanja društveno odgovornog delovanja. Hartefakt podržava projekte koji se realizuju u oblastima društveno angažovane kulture i umetnosti i zaštite i promocije ljudskih prava. Konkurs za podnošenje projektnih ideja je stalno otvoren. Aplikaciona procedura osmišljena je na način koji pomaže organizacijama i inicijativama da bolje i jasnije artikulišu svoje projektne ideje, ali i da omogući sticanje neophodnih znanja iz oblasti razvoja projekta manje iskusnim akterima. Aplikaciona procedura sastoji se iz nekoliko koraka:

1

Popunjavanje online aplikacije
Vašu projektnu ideju možete podneti Hartefakt Fondaciji popunjavanjem online aplikacije koja sadrži pitanja o vašoj organizaciji i projektu. Projektni predlog možete napisati na srpskom ili engleskom jeziku. Kada podnesete aplikaciju dobićete obaveštenje o uspešno podnetom projektnom predlogu. Osoblje HF pregleda projektnu ideju i proverava da li ona zadovoljava osnovne kriterijume. Možda ćete dobiti poziv za sastanak, telefonski razgovor ili morati da odgovorite na dodatna pitanja.

2

Grant komisije
Nakon podnošenja aplikacije, vašu projektnu ideju razmatra nezavisna Grant komisija Hartefakt Fondacije koja se sastaje 4 puta godišnje. U slučaju da su članovima Grant komisije potrebne dodatne informacije, vašu organizaciju kontaktiraće Grant administrator. Ukoliko komisija odobri projektni predlog odpočinje procedura dobijanja donacije.

3

Dodela donacije
Sredstva se dodeljuju nakon potpisivanja ugovora o donaciji. Projektne aktivnosti započinju tek kad se ova procedura okonča. Donacija ne pokriva troškove načinjene pre potpisivanja ugovora.

Kriterijumi na osnovu kojih se procenjuje projekat:

Jasno izložena projektna ideja
Dobro objašnjen problem kojim se projekat bavi i relevantnost tog problema za lokalnu zajednicu
Jasna veza između ciljeva, aktivnosti i rezultata projekta
Realan pristup rešavanju problema
Celishodnost predloženih rešenja i metoda
Budžet projekta koji je u skladu sa aktivnostima
Ukoliko imate dodatnih pitanja ili vam je potrebna pomoć u popunjavanju aplikacije možete kontaktirati Grant administratora Hartefakt Fondacije.

Kontakt: grants [AT] heartefact.org

Online aplikacija