Fondacija

Hartefakt Fondacija doprinosi izgradnji demokratskog i odgovornog društva. Putem projekata utičemo na osnaživanje civilnog sektora i razvijanje filantropske prakse i kulture davanja.

Kroz aktivnosti Hartefakt Fondacije podržavamo razvoj kritičkog mišljenja, promovišemo ljudska prava, toleranciju i jednakosti, zalažemo se za zaštitu prava manjina, interkulturnog dijaloga i regionalne saradnje.

Delujemo kroz:

  • Saradnju sa drugim organizacijama i udruženjima
  • Program malih grantova,
  • Podršku organizacijama i inicijativama na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova,
  • Razvoj inovativnih filantropskih praksi.

Za više informacija, pišite na grants [AT] heartefact.org.

Pogledajte kako aplicirati.